TIN TỨC > THÔNG TIN DU LỊCH 
Lượt xem: 1462
Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của Thị xã Cửa Lò đạt 19,2 %
 

 

Kinh tế phát triển với tốc độ cao, vững chắc, chuyển dịch đúng hướng, sản xuất kinh doanh các ngành, các lĩnh vực tiếp tục phát triển là đánh giá mà nhiều cơ quan, ban, ngành cấp Tỉnh nhận xét về Cửa Lò trong 5 năm qua, từ 2005 đến nay.

    So với mục tiêu Đại hội III là từ 19-19,5 % thì tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của Thị xã Cửa Lò đạt 19,2 % là đạt chỉ tiêu. Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm là 19,9 %, trong đó Nông - Lâm - Ngư tăng 4,9 %; Công nghiệp - Xây dựng tăng 21,2 %; các ngành dịch vụ tăng 21,1 %. Giá trị gia tăng bình quân đầu người năm 2005 đạt 10,6 triệu đồng thì đến năm 2010 ước đạt 31,3 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: giảm dần tỷ trọng Nông- Lâm- Ngư, tăng nhanh tỷ trọng Công nghiệp- Xây dựng và dịch vụ. Năm 2010 tỷ trọng Nông lâm ngư chỉ chiếm 5,9 %, trong đó mục tiêu Đại hội III là 7-8 %; Công nghiệp xây dựng chiếm 33,6 %, trong đó mục tiêu Đại hội III là 29-30 % và dịch vụ chiếm 60,5 %, trong đó mục tiêu Đại hội III là 63-64 %.

 

Video Clips
Đảo Lan Châu - Cửa Lò - Nghệ An
Video Tắm biển Cửa Lò
Khách sạn Hoa Biển Cửa Lò
Liên kết Quảng cáo
Liên kết Quảng cáo

Hotline - 0974.812.777

Đặt phòng - 0973.881.733
Hôm nay: 195  - Tất cả: 494,791
Nhà hàng - Khách sạn Hoa Biển Cửa Lò
Địa chỉ: Số 98 đường Bình Minh - Thị xã Cửa Lò - Nghệ An
Điện thoại: 0383.955.777 - Hotline: 0973.881.733, 0974.812.777
Email: hoabiencualo@gmail.com - Website: http://nhahangkhachsanhoabien.com
nhà nghỉ ở cửa lò I tour du lịch I nhà hàng ở cửa lò I nhà hàng ăn ngon tại cửa lò I